ຫຼາຍກວ່າ 5 ແຖວຂອງໂຄງການຂອງເຈົ້າບໍ? ພະຍາຍາມສົ່ງລາຍຊື່ BOM ຂອງທ່ານອອນໄລນ໌

ລາກແລ້ວວາງລົງບ່ອນນີ້ເພື່ອອັບໂຫລດ
ເທິງ